Tarieven

Ons kantoor werkt op basis van een uurtarief ten bedrage van €180,00 exclusief btw en 6% kantoorkosten afhankelijk van de gecompliceerdheid en spoedeisendheid van de zaak. Daarnaast kunnen griffiekosten voor de rechtbank, kosten voor uittreksels en deurwaarderskosten in rekening worden gebracht.

Schuerman advocaat werkt op basis van toevoegingen van de Raad voor de Rechtsbijstand, indien u hier als cliënt voor in aanmerking komt. De Raad voor de Rechtsbijstand zorgt er onder meer voor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de advocaatkosten kunnen krijgen. Door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt een eigen bijdrage bepaald, die vervolgens door ons kantoor in rekening wordt gebracht. Indien u een doorverwijzing heeft ontvangen van het Juridisch Loket wordt er een korting op de eigen bijdrage verleend ten bedrage van € 53,00.

TABEL EIGEN BIJDRAGEN

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100 € 365 € 26.901 – € 27.900
€ 20.101 – € 21.100 € 522 € 279501 – € 29.200
€ 21.101 – € 23.000 € 679 € 29.201 – € 32.600
€ 23.001 – € 27.300 € 823 € 32.601 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvragen komt
niet in aanmerking voor
een toevoeging
Boven de €38.600

 

TABEL EIGEN BIJDRAGEN PERSONEN- EN FAMILIERECHT

In het personen- en familierecht gelden sinds 1 oktober 2013 aparte eigen bijdragen

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.400 € 345 t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100 € 418 € 26.901 – € 27.900
€ 20.100 – € 21.100 € 574 € 27.901 – € 29.200
€ 21.101 – € 23.000 € 731 € 29.201 – € 32.600
€ 23.001 – € 27.300 € 862 € 32.601 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvragen komt
niet in aanmerking voor
een toevoeging
Boven de €38.600

Werkzaamheden op basis van uurtarief

Uurtarief bedraagt tussen de €180,00 en €200,-

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55