Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak?

Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak? Uw kind is verplicht om te komen. Uw kind hoeft geen eed of belofte af te leggen, maar wordt wel aangemaand om de waarheid te…

In de schuldenproblematiek en nu?

De Wet Hulp Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bestrijdt de toenemende schuldenproblematiek door na een traject van drie jaar een streep te zetten door alle resterende schulden zodat je weer…

Wat is nu eigenlijk een OTS?

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die het gezag van een ouder over een kind beperkt. Doorgaans zijn het de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg die de kinderrechter…