Schorsing ouderlijk gezag

Wat is gezag precies?
Wanneer u gezag heeft over een minderjarige, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. In beginsel heeft u altijd een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige dient te betalen. Deze onderhoudsverplichting geldt tot de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar dient u de kosten van levensonderhoud en studie te betalen. Als u gezag heeft bent u tevens de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en beheert u het geld en de spullen van het kind.

Schorsing van het ouderlijk gezag
Schorsing van het ouderlijk gezag is mogelijk in twee situaties. Allereerst kan de rechtbank een schorsing uitspreken wanneer sprake is van een ernstig vermoeden dat de grond voor een gezagsbeëindigende maatregel is vervuld. Daarnaast is dit mogelijk wanneer een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar óf ouder en niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen, noodzakelijk is en de ouder toestemming weigert. Schorsing in de uitoefening van het gezag betreft een spoedmaatregel en dient dus ofwel noodzakelijk te zijn om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen ofwel om een ernstig gevaar voor diens gezondheid af te wenden.

Net als bij beëindiging van het gezag kan een schorsing door de rechter worden uitgesproken op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Ook degene die niet de ouder is en de minderjarige gedurende minimaal een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, is bevoegd tot het doen van een dergelijk verzoek, mits de Raad voor de Kinderbescherming niet tot een verzoek over gaat. Doorgaans zal een schorsing echter worden geïnitieerd door de Raad voor de Kinderbescherming.

De schorsing kan ten aanzien van één of beide ouders worden uitgesproken. Als het ouderlijk gezag van één van de met gezag belaste ouders wordt geschorst, zal de andere ouder het gezag alleen uitoefen. De kinderrechter kan echter ook beslissen dat een gecertificeerde instelling met de voogdij wordt belast. Wanneer het gezag van beide ouders wordt geschorst, zal een gecertificeerde instelling de voorlopige voogdij uitoefenen.

Vervaltermijn schorsing
De schorsing in de uitoefening van het ouderlijk gezag vervalt na verloop van drie maanden, tenzij voor het einde van deze termijn om de definitieve maatregel van beëindiging van het gezag is verzocht.

Hoger beroep
Hoger beroep staat open tegen zowel de beschikking tot schorsing van het ouderlijk gezag als tegen de beschikking tot voorlopige voogdij. Onze advocaten staan u in beide graag bij. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55