Gerechtelijke ontkenning van het vaderschap

Naast een vaststelling van het vaderschap is het mogelijk om een verzoekschrift tot ontkenning van het vaderschap in te dienen. Ontkenning van het vaderschap heeft tot gevolg dat de juridische vader met terugwerkende kracht niet meer als vader wordt beschouwd. Dat houdt in dat gedaan wordt alsof het vaderschap nooit heeft bestaan.

Wanneer de juridische vader niet de verwekker van het kind blijkt, kan de moeder tot één jaar na de geboorte van het kind een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen. De juridische vader kan een dergelijk verzoek indienen binnen één jaar nadat hij weet dat hij niet de verwekker is van het kind. Voor het meerderjarige kind zelf geldt dat een verzoek kan worden ingediend tot drie jaar nadat het kind weet dat zijn juridische vader niet de verwekker is. Het minderjarige kind zelf kan een verzoek indienen tot uiterlijk drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden. In een dergelijke procedure is een advocaat verplicht. Ons kantoor staat u hierin graag bij. Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn zal een bijzondere curator worden benoemd.

De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in een procedure en zal de belanghebbenden informeren over het verzoek tot ontkenning van het vaderschap. Wanneer u een kopie van een dergelijk verzoekschrift heeft ontvangen en het hier niet mee eens bent, kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Met behulp van een advocaat kunt u een verweerschrift opstellen en dit indienen bij de rechtbank. Onze advocaten staan u graag bij.

Verzoek tot ontkenning niet mogelijk
Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk wanneer de juridische vader ook de verwekker is van het kind of heeft ingestemd met de daad waardoor zijn echtgenote zwanger is geraakt. Ontkenning van het vaderschap is eveneens niet mogelijk wanneer de juridische vader voor het huwelijk al wist dat zijn aanstaande echtgenote zwanger was. In de twee laatstgenoemde gevallen is het wel mogelijk om tot ontkenning van het vaderschap over te gaan als de moeder niet eerlijk is geweest over de identiteit van de verwekker van het kind.

Hoger beroep
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Een advocaat dient voor u binnen drie maanden na de uitspraak hoger beroep aan te tekenen. Wanneer geen hoger beroep wordt ingesteld binnen 3 maanden,  is de ontkenning van het vaderschap definitief. Deze zal dan worden doorgehaald in het geboorteregister.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55