Verhoor en inverzekeringstelling

Uw kind heeft recht op bijstand van een advocaat of een vertrouwenspersoon gedurende het verhoor. U kan als ouder ook de rol van vertrouwenspersoon op u nemen. In beginsel is het echter niet mogelijk dat zowel een advocaat als een vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij het verhoor, maar dient hierin een keus gemaakt te worden. Zeker wanneer sprake is van een verdenking van een ernstig strafbaar feit kan bijstand van een advocaat gedurende het verhoor wijzer zijn. Een advocaat heeft immers de nodige expertise in huis.

Nadat uw kind is verhoord door de politie, kan de officier van justitie bepalen dat uw kind naar huis mag. Uw kind wordt dan op een later tijdstip geïnformeerd over eventuele strafrechtelijke vervolging. De officier van justitie kan echter ook bepalen dat uw kind langer vast moet zitten. Uw kind zal dan in verzekering gesteld worden. Dit is alleen mogelijk in geval van verdenking van een ernstig misdrijf waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op gesteld is. De inverzekeringstelling duurt ten hoogste drie dagen en kan eenmalig met drie dagen worden verlengd in geval van dringende noodzakelijkheid. U mag uw kind gedurende de inverzekeringstelling bezoeken.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55