Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit

Wanneer uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, kan dat enorm veel impact hebben. U wil graag weten wat er met uw kind gebeurt en waar uw kind aan toe is. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden voor hun gedrag. Wanneer uw kind tussen de 12 en 18 jaar oud is, geldt het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht bevat bijzondere bepalingen ten opzichte van het strafrecht voor volwassenen. Daarnaast kan, met de invoering van het adolescentenstrafrecht, het jeugdstrafrecht worden toegepast op jongeren tot 23 jaar. Van belang is dat wanneer uw kind in aanraking komt met de politie, automatisch de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. De Raad zal onderzoeken hoe het met uw kind gaat, hoe de thuissituatie eruit ziet en hoe het eventueel op school gaat. Meestal wordt u als ouder ook in een dergelijk onderzoek betrokken. De Raad voor de Kinderbescherming zal vervolgens een rapport popstellen en zo de officier van justitie en de kinderrechter adviseren.

Op deze website kunt u meer informatie vinden omtrent het jeugdstrafrecht. Heeft u verdere vragen of wordt uw kind verdacht van het plegen van een strafbaar feit? U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons. Wij zijn gespecialiseerd in het jeugd(straf)recht en helpen u en uw kind graag verder.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55