Inbewaringstelling

Na de inverzekeringstelling kan de officier van justitie uw kind heenzenden of beslissen dat uw kind moet worden voorgeleid voor de rechter-commissaris. De rechter-commissaris is een kinderrechter die zich alleen buigt over de vraag of uw kind nog langer vast dient te zitten. Een inhoudelijke beoordeling van de strafzaak is dus nog niet aan de orde. U kunt als ouder ook aanwezig zijn bij de voorgeleiding. Ook de advocaat van uw kind zal aanwezig zijn om op te komen voor diens belangen. Wanneer de rechter-commissaris besluit dat uw kind in bewaring wordt gesteld, zal uw kind gedurende 14 dagen worden vastgehouden. De tenuitvoerlegging hiervan vindt plaats in een justitiële jeugdinrichting. Uiteraard is het ook mogelijk uw kind daar te bezoeken. Op www.dji.nl kunt u de contact- en adresgegevens van alle justitiële jeugdinrichtingen in Nederland vinden.

Met de bewaring vangt de voorlopige hechtenis, ook wel het voorarrest genoemd, aan. De rechter-commissaris zal altijd bekijken of het mogelijk is dat de voorlopige hechtenis wordt geschorst. In dat geval mag uw kind weer terug naar huis. Wel kan de voorlopige hechtenis onder voorwaarden worden geschorst. Hierbij kan gedacht worden aan een locatie- of contactverbod, een avondklok of huisarrest. Uw kind is verplicht zich hieraan te houden. In geval de voorwaarden niet worden nageleefd is de politie bevoegd uw kind weer op te pakken. Schorsing wordt gezien als een belangrijk middel om uw kind weer op het rechte pad te krijgen.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55