De strafzitting

Uiteindelijk zal uw kind gedagvaard worden door de officier van justitie. Uw kind is dan verplicht om voor de kinderrechter te verschijnen, die uitspraak zal doen in de strafzaak. U als ouder bent eveneens verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting. Hiertoe zult u een oproep van de officier van justitie ontvangen. In beginsel zal de zitting achter gesloten deuren plaatsvinden en mogen alleen mensen die zijn opgeroepen aanwezig zijn bij de behandeling. Hierbij kan gedacht worden aan het slachtoffer of eventuele nabestaanden.

In de zittingszaal zal de officier van justitie links zitten, de kinderrechter in het midden en rechts zal de griffier plaatsnemen. De griffier noteert wat er tijdens de zitting allemaal wordt gezegd. Bij zeer ernstige of complexe zaken zullen drie kinderrechters aanwezig zijn.

De kinderrechter zal naar aanleiding van de strafeis van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat een beslissing nemen. Natuurlijk worden het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en hetgeen uw kind zelf naar voren brengt ook meegenomen. De kinderrechter kan ook vragen stellen aan u als ouder. Ook tijdens de zitting heeft uw kind het recht om te zwijgen. Uw kind heeft ook het recht van het laatste woord.

De kinderrechter kan gelijk na de behandeling ter terechtzitting of uiterlijk binnen twee weken uitspraak doen. Op grond van het dossier en de behandeling ter terechtzitting dient de kinderrechter te beslissen of het strafbare feit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Wanneer dit niet het geval is, zal de kinderrechter uw kind vrijspreken. Wanneer het feit wel wettig en overtuigend bewezen kan worden, bepaald de kinderrechter of en welke straf wordt opgelegd. Hierbij zal de tijd die uw kind in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht worden afgetrokken van de straf die wordt opgelegd. Meer informatie over de mogelijke straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht kunt u hier vinden.

De beslissing van de kinderrechter zal worden vastgelegd in een vonnis. Tegen dit vonnis kan binnen 14 dagen hoger beroep worden ingesteld. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. De advocaat van uw kind kan u goed adviseren over wat wijsheid is.

Wilt u meer informatie over het jeugdstrafrecht of wordt u kind verdacht van een strafbaar feit? Ons kantoor heeft veel ervaring met het bijstaan van minderjarigen verdachten. Ook zijn onze advocaten gespecialiseerd in zaken betreffende een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. U kunt vrijblijvend contact op nemen met ons kantoor voor een afspraak, wij staan u graag bij.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55