Aanhouding

Wanneer uw kind wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kan uw kind worden aangehouden door de politie. Dit kan op heterdaad of buiten heterdaad. Uw kind kan vervolgens worden overgebracht naar het politiebureau. U dient hierover geïnformeerd te worden.

Op het politiebureau mag uw kind ten hoogste zes uur worden vastgehouden. Hierbij wordt de tijd tussen middernacht en negen uur ’s ochtends niet meegerekend. Het kan dus zo zijn dat uw kind een nacht op het politiebureau moet doorbrengen. In die tijd kan uw kind wel verhoord worden door de politie. Mocht de identiteit van uw kind niet vastgesteld kunnen worden, dan kan de genoemde termijn worden verlengd met ten hoogste zes uur.  U heeft als ouder vrije toegang tot uw ingesloten kind. Dit geldt eveneens voor de advocaat van uw kind.

Al voor het eerste verhoor heeft uw kind het recht om een advocaat te spreken. Dit heet consultatiebijstand. De politie zal via de piketcentrale een advocaat verzorgen die uw kind zal bezoeken. Uw kind kan ook een voorkeursadvocaat opgeven. Net als in geval van een volwassene verdachte heeft uw kind het recht om te zwijgen. Een kind is eveneens niet gehouden mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55