Na het verhoor

Wanneer je door de politie bent verhoord, kan het zijn dat je daarna naar huis mag. Je ouders kunnen je dan ophalen van het politiebureau en je zal later bericht ontvangen van justitie met daarin meer informatie over wat er met je strafzaak zal gebeuren. Het is mogelijk dat de officier van justitie besluit je niet te vervolgen, een zogeheten sepot. Ook kan het mogelijk zijn dat je wordt uitgenodigd voor een zogeheten TOM-zitting, waarbij de officier van justitie je een voorstel voor een straf zal doen. Als je die straf accepteert, hoef je niet naar de kinderrechter. Het kan ook zo zijn dat de officier van justitie besluit je te dagvaarden, in dat geval zal je wel voor de kinderrechter moeten verschijnen.

Het is ook mogelijk dat na het verstrijken van die zes uur het onderzoek nog niet is afgerond. Je kan dan in verzekering worden gesteld. In beginsel kan dit alleen als je wordt verdacht wordt van een strafbaar feit waarvoor je een gevangenisstraf van vier jaar of meer kunt krijgen. De inverzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren en kan als dit voor het onderzoek dringend noodzakelijk is, nog eens met drie dagen worden verlengd. De Raad voor de Kinderbescherming zal hier bericht van krijgen en je bezoeken om te kijken hoe het met je gaat. Vervolgens zullen zij de rechter en officier van justitie adviseren over de afdoening van de strafzaak. Ook je ouders en advocaat mogen je komen bezoeken gedurende de inverzekeringstelling.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55