Na de inverzekeringstelling

Na de inverzekeringstelling is het wederom mogelijk dat je of naar huis mag of langer vastgehouden wordt. Dat laatste kan echter niet zomaar. De kinderrechter moet hierover een beslissing nemen. Dit is een kinderrechter die alleen beslist over de vraag of je langer vastgehouden moet worden en de zaak verder niet inhoudelijk zal beoordelen. De officier van justitie zal de bewaring vorderen voor 14 dagen. Deze vordering zal door de kinderrechter met jou, met je advocaat en meestal ook met je ouders besproken worden. Ook het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming zal aan de orde komen. De kinderrechter kan ook beslissen dat je niet langer vastgehouden hoeft te worden en dat je dus naar huis mag. Als de rechter besluit dat je langer vastgehouden dient te worden, dan heet dit bewaring. Met de bewaring begint de voorlopige hechtenis, het zogeheten voorarrest. Dit voorarrest zal je doorbrengen in een justitiële jeugdinrichting.

De kinderrechter zal altijd kijken of het mogelijk is dat de voorlopige hechtenis wordt geschorst. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden naar huis mag. Hierbij kan je denken aan huisarrest, begeleiding door de reclassering of een contactverbod met medeverdachten. Deze voorwaarden dien je na te komen, wanneer je dit niet doet zal je weer opgepakt worden.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55