De strafzitting

Uiteindelijk zal er een zitting worden ingepland, waarbij de kinderrechter definitief uitspraak zal doen in je strafzaak. Als verdachte ben je verplicht op deze zitting te verschijnen. Ook je ouders zullen worden opgeroepen en zijn verplicht te verschijnen. De behandeling van je strafzaak zal achter gesloten deuren plaatsvinden, wat wil zeggen dat de zitting niet openbaar is. De kinderrechter kan het slachtoffer of nabestaanden wel toestemming geven om de zitting bij te wonen.

In de zittingszaal zal de officier van justitie links zitten, de kinderrechter in het midden en rechts zal de griffier plaatsnemen. De griffier noteert wat er tijdens de zitting allemaal wordt gezegd. Bij zeer complexe zaken zullen drie kinderrechters aanwezig zijn.

Allereerst zal de kinderrechter je vragen naar je naam- en adresgegevens. De rechter zal je er ook op wijzen dat je verdachte bent en dat je dus niet verplicht bent antwoord te geven, maar dat je wel goed op dient te letten. De officier van justitie zal vervolgens het woord krijgen om te vertellen waar je van verdacht wordt. De kinderrechter zal hierna het dossier met je doornemen en je persoonlijke omstandigheden bespreken. Als de kinderrechter voldoende heeft gehoord, zal de officier van justitie in de gelegenheid worden gesteld om te vertellen waarom hij vindt dat je een bepaalde straf moet krijgen. Daarna krijgt je advocaat het woord. Als laatste krijg jijzelf de gelegenheid om iets te zeggen.

De kinderrechter kan gelijk na de zitting of uiterlijk binnen twee weken beslissen. Deze beslissing heet een vonnis. De kinderrechter kan je vrijspreken als niet kan worden aangetoond dat je het strafbare feit waarvan je wordt verdacht, hebt begaan. Als de kinderrechter van je schuld overtuigd is, beslist hij of je een straf krijgt en welke straf dit zal zijn. Meer informatie over de mogelijke straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht kan je hier vinden.

Als je het niet eens bent met het vonnis van de kinderrechter, kun je binnen 14 dagen in hoger beroep gaan. Je zaak zal dan nogmaals worden bekeken door hogere rechters. Ook de officier van justitie kan besluiten in hoger beroep te gaan.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55