TOM-zitting of OTP-zitting

Het Openbaar Ministerie (OM) kan jeugdigen die verdacht worden van lichtere strafbare feiten uitnodigen voor een zogenaamde TOM-zitting. Dit wordt ook wel een OTP-zitting genoemd. Tijdens een dergelijke zitting zal de officier van justitie in gesprek gaan met de jeugdige en een voorstel voor een straf doen. Ook de ouders zullen hier een uitnodiging voor ontvangen. De Raad voor de Kinderbescherming zal een rapport opmaken over de jongere en een advies uitbrengen over de straf die het meest passend wordt geacht. Er zal geen rechter aanwezig zijn.

Bij lichtere strafbare feiten kan gedacht worden aan winkeldiefstal, vandalisme of belediging van een ambtenaar in functie. De officier van justitie zal een bepaalde straf voorstellen. Het kan gaan om een taakstraf, geldboete, schadevergoeding voor het slachtoffer of een sepot onder voorwaarden. Jeugddetentie kan niet worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.

Wanneer een jeugdige besluit niet in te gaan op het voorstel van de officier of de straf niet naar behoren uitvoert, kan de officier van justitie de zaak alsnog aan de rechter voorleggen door de jeugdige te dagvaarden.

Ons kantoor is gespecialiseerd in jeugdstrafrecht en biedt graag bijstand aan jonge verdachten die met justitie te maken krijgen. Het kantoor staat overigens ook volwassen verdachten bij in strafzaken. Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55